Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej

Pytanie:

Czy zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki komandytowej powinno być podjęte w formie uchwały wspólników? Czy pod uchwałą powinni się podpisać wszyscy wspólnicy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie przynoszą postanowienia ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ogólnymi regułami odnoszącymi się do spółki komandytowej zawartymi w Kodeksie spółek handlowych. W myśl art. 52 tej ustawy, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. W odniesieniu do spółki komandytowej powołane wyżej pojęcie "kierownika jednostki" oznacza komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. Gdy chodzi zaś o zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej, czynność ta należy do organu zatwierdzającego danej jednostki. W przypadku spółki komandytowej, zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowości, będą to wspólnicy (art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy). Stąd zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki, o której mowa w pytaniu, należeć będzie do wspólników, którzy winni uczynić to w formie uchwały. Podpisać się pod nią powinni wszyscy wspólnicy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: