Pozywana spółka z o.o. spółka komandytowa

Pytanie:

Moim dłużnikiem jest \"spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa\". Czy jako pozwanego wpisuje się w pozwie ten dziwny twór czy może komplementariuszy, komandytariuszy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przeciągu ostatnich kliku można zauważyć wzrost zainteresowania taką formą prowadzenia działalności gospodarczej, w której spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Takie połączenie daje wspólnikom wiele korzyści w zakresie podatkowym jak i odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Fakt, iż spółka z o.o. występuje jako komplementariusz w spółce komandytowej (tzn. jako wspólnik prowadzący sprawy tej spółki i odpowiadający całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki) powoduje, iż w firmie spółki komandytowej powinna znaleźć się firma spółki z o.o. - art. 104 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.). W praktyce firma spółki może zatem wyglądać tak: „XYZ" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Dopuszczalne jest oczywiście zastosowanie skrótu sp. k. czy sp. z o.o.. Taka nazwa w praktyce może powodować dezorientację odnośnie formy w jakiej prowadzone jest przedsiębiorstwo.

Odnosząc się do pytania merytorycznie należy stwierdzić, iż spółka komandytowa jest spółką osobową a zatem posiada zdolność prawną w zakresie prawa materialnego oraz zdolność procesową na mocy art. 8 k.s.h. Pozew zatem należy złożyć przeciwko spółce komandytowej. Wymienienie w firmie spółki komandytowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma na celu jedynie wskazanie, informację, iż komplementariuszem tej spółki jest spółka z o.o..

W tym miejscu należy wskazać, iż jeżeli w wyniku postępowania sądowego sąd uzna roszczenie za zasadne i wyda wyrok przeciwko spółce komandytowej to będzie on stanowił tytuł egzekucyjny. Zastosowanie znajdzie zatem art. 7781 Kodeksu postępowania cywilnego. W myśl tego przepisu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce komandytowej sąd obligatoryjnie nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Podsumowując, pozew należy złożyć przeciwko spółce komandytowej. Jeżeli zapadanie wyrok zasądzający roszczenie to sąd nada wyrokowi klauzulę wykonalności również w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszowi, jeżeli egzekucja przeciwko spółce komandytowej okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. W konsekwencji, jeżeli roszczenia w stosunku do spółki komandytowej nie zostaną zaspokojone (np. ze względu na brak majątku) to egzekucję można skierować do majątku spółki z o.o..

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY