e-prawnik.pl Porady prawne

Konsekwencje braku zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jakie będą konsekwencje braku zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Konsekwencje braku zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

8.3.2012

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Stwierdzenie braku zgodności projektu budowlanego z ustaleniami MPZP Starosta wyda decyzję oddalającą wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ