Konsekwencje odrzucenia spadku

Pytanie:

Wraz z mężem posiadaliśmy własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Mąż zmarł, a ponieważ zostawił długi(miałam rozdzielność majątkową), ja wraz z dorosłymi dziećmi (zamężna córka i syn)muszę odrzucić spadek. Jeszcze gdy mąż żył komornik potrącał część z jego renty. Odrzucenie spadku dotyczy mieszkania. Mieszkam wraz z synem. Córka mieszka oddzielnie. Jakie są konsekwencje takiego odrzucenia? Czy odrzucenie spadku mogę zrobić za siebie (jako wnioskodawca) i dzieci (jako uczestnicy) na jednym wniosku? Czy każdy z nas musi to zrobić oddzielnie? Czy wtedy spadkobiercą może zostać ustawowo wnuczka (rok i 8m-cy)jeżeli matka(moja córka) odrzuci spadek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odrzucenie spadku będzie dotyczyło całego spadku, a konsekwencją takiego odrzucenia, będzie traktowanie tych osób tak, jakby nie dożyły otwarcia spadku. Osoby te nie będą traktowane jak spadkobiercy, a zatem nie odziedziczą – zarówno aktywów męża, jak również jego zobowiązań. Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinien złożyć każdy spadkobierca. Odrzucenie spadku przez jedną z osób, będzie skutkowało tym, że dziedziczyć będą inne osoby.

W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołani są: żona zmarłego oraz jego dzieci. Jeżeli któreś z dzieci odrzuci spadek, to powołana do dziedziczenia będzie wnuczka, a zatem i za nią jej przedstawiciel ustawowy powinien złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku (na takie odrzucenie będzie potrzebna zgoda sądu rodzinnego). Jeżeli wszyscy należący do tego kręgu spadek odrzucą (a więc żona, dzieci i wnuczka) to do dziedziczenia powołane zostaną osoby z kręgu drugiego, a więc rodzice zmarłego i rodzeństwo. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie dożyło otwarcie spadku, udział który by mu przypadał przypada zstępnym (dzieciom, wnukom) tego rodzeństwa. Jeżeli wszyscy oni odrzucą spadek, to przypadnie on gminie.

Z zadanego pytania nie wynika, jak konkretnie wygląda sprawa własności mieszkania. Zakładamy,  że w chwili śmierci męża, byliście Państwo współwłaścicielami mieszkania w częściach równych, a zatem w skład spadku wejdzie druga część udziału w mieszkaniu. Jeżeli wszystkie osoby odrzucą spadek, udział w tym mieszkaniu przypadnie gminie. Jeżeli nie chce Pani do tego dopuścić, można spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Oznaczać to będzie, iż za zobowiązania (długi męża) będą odpowiadać osoby, które spadek przyjęły, ale do wysokości do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Pamiętać należy przy tym, że nie złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia skutkować przyjęciem spadku wprost.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: