e-prawnik.pl Porady prawne

Konsultacja związkowa wypowiedzenia

Pytanie:

Czy wyniki tzw. konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, przewidzianej w art. 38 k.p. mają dla pracodawcy charakter wiążący, niewiążący? Czy też mają charakter wiążący ale tylko wtedy, gdy sprawa została przeniesiona na szczebel organizacji ponadzakładowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Konsultacja związkowa wypowiedzenia

18.11.2002

Zgodnie z kodeksem pracy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. Ewentualne zastrzeżenia nie są dla pracodawcy wiążące- to znaczy pracodawca nie jest związany stanowiskiem związku. Jedynym obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej. Ponadto w razie nieuwzględnienia zgłoszonych w terminie zastrzeżeń zakładowej organizacji związkowej, pracodawca przedstawia sprawę ogólnokrajowej organizacji związkowej (jeżeli zakładowa organizacja związkowa wchodzi w skład ogólnokrajowej organizacji związkowej), która wypowiada się w kwestii zastrzeżeń zakładowej organizacji związkowej w ciągu 5 dni od przedstawienia sprawy. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia. Decyzja pracodawcy jest niezależna o tyle od stanowiska organizacji związkowej, ze pracodawca samodzielnie podejmuje decyzje w sprawie wypowiedzenia i w żaden sposób nie jest związany stanowiskiem tej organizacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ