Kontakty dziadków z wnukiem

Pytanie:

"Czy dziadkowie mają formalne usankcjonowane przepisami prawo do utrzymywania stałych kontaktów z wnukiem. Co można zrobić w sytuacji, gdy synowa uniemożliwia utrzymywanie takiego kontaktu bez żadnego powodu. Czy w tej sytuacji można wystąpić na drogę sądową?"

Odpowiedź prawnika: Kontakty dziadków z wnukiem

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Rodzice są również zobowiązani do troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. W przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego nie istnieje zapis, który uzasadniałby roszczenie dziadków o kontakty z wnukiem, jednakże z punktu widzenia pełnego rozwoju osobowości dziecka rodzice powinni umożliwić mu kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i wpływie na dziecko. Kontakty te częstokroć będące wynikiem silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowującymi je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny (tak między innymi stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały z dnia 14 czerwca 1988 r., III CZP 42/88, OSN 1989, poz. 156).


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika