e-prawnik.pl Porady prawne

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

Pytanie:

Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie kontraktu menedżerskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

18.12.2011

Jako że kontrakt menedżerski jest umową o świadczenie usług, wykonywanie przez daną osobę pracy na tej podstawie będzie rodziło obowiązki w postaci składek na ubezpieczenia społeczne w analogicznym zakresie, jak w przypadku umowy zlecenia. Oznacza to, że poza ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, obowiązkowe dla nich jest również ubezpieczenie wypadkowe. Co prawda artykuł 12 ustęp 3 Ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że obowiązkiem ubezpieczenia wypadkowego nie są objęci ci zleceniobiorcy, którzy wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy, ale z uwagi na charakter i miejsce pracy menedżera trudno sobie wyobrazić, by przepis ten mógł znaleźć do niego zastosowanie. Obowiązek ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego powstaje wobec menedżera w dniu oznaczonym w kontrakcie jako dzień rozpoczęcia pracy, a ustaje w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia tego kontraktu. Ubezpieczenie chorobowe, tak jak dla pozostałych zleceniobiorców, jest dla menedżera dobrowolne. Sytuacja prawna menedżera w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego jest po części tożsama z jego położeniem w zakresie ubezpieczeń społecznych. Menedżer, który w świetle przepisów Ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych uważany jest za zleceniobiorcę, z mocy artykułu 66 ustęp 1 punkt 1 litera e oraz artykułu 69 ustęp 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dla menedżera, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu kontraktu menedżerskiego, podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia określa się na podstawie artykułu 18 ustęp 3 Ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawę do obliczenia należnych składek stanowi zatem przychód w rozumieniu przepisów podatkowych z tytułu kontraktu menedżerskiego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ