Kontynuacja sprawy cywilnej a ubezwłasnowolnienie

Pytanie:

Toczy się sprawa przed sądem cywilnym o unieważnienie darowizny mieszkania. W międzyczasie osoba będąca darczyńcą a będąca w sprawie powodem, została całkowicie ubezwłasnowolniona. Posiada ustanowionego opiekuna prawnego. Czy sprawa o unieważnienie darowizny będzie kontynuowana, a opiekun prawny będzie stroną w sprawie, czy też zostanie umorzona, a opiekun prawny powinien wystąpić o rozwiązanie darowizny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby postępowanie przed sądem cywilnym mogło się toczyć, strony muszą posiadać zdolność sądową (czyli zdolność do bycia stroną w procesie – ma ją każda osoba fizyczna [art. 64 § 1 kodeksu postępowania cywilnego]) oraz zdolność procesową (czyli zdolność do czynności prawnych [art. 65 § 1 k.p.c.]).

Art. 12 kodeksu cywilnego stanowi, iż nie mają zdolności do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.  

Oznacza to, że z chwilą orzeczenia o całkowitym ubezwłasnowolnieniu strony powodowej utraciła ona zdolność procesową, a zatem – że zaistniała przeszkoda dla dalszego toku postępowania przed sądem.

Przeszkoda taka powstała w toku procesu, a zatem na mocy art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. sąd ma obowiązek z urzędu zawiesić postępowanie, aż do czasu ustania przeszkody – w tym wypadku będzie to moment ustanowienia dla powoda przedstawiciela ustawowego [art. 180 § 1 pkt 3 k.p.c.].

Opiekun ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej nie będzie w takim procesie stroną, będzie jedynie jako przedstawiciel ustawowy dokonywał czynności procesowych w jej imieniu. Stroną cały czas pozostaje powód (gdyż cały czas posiada on zdolność sądową), nie może jedynie samodzielnie dokonywać czynności przed sądem. Wynika to z art. 66 k.p.c., który stanowi iż osoba fizyczna nie mająca zdolności procesowej może podejmować czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego. Tak więc po ustaniu przyczyny zawieszenia, postępowanie będzie dalej kontynuowane z tą różnicą, iż wszystkie czynności procesowe dokonywane będą przez przedstawiciela ustawowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: