Korekta podatku od nieruchomości

Pytanie:

"Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie stolarstwa. Jego grunt oraz budynek związany z wykonywaniem działalności były opodatkowane podatkiem od nieruchomości, jak dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W dniu 1.12.2001 r. podatnik zawiesił działalność. W dniu 13.04.2007 r. wyrejestrował działalność z ewidencji działalności gospodarczej w tutejszym Urzędzie. Z tytułu niepłaconego podatku od nieruchomości powstała zaległość w wysokości ok. 14 000 zł za okres od 2003 r. W dniu 31.03.2009 r. podatnik zwrócił się do Urzędu Gminy o umorzenie zaległości podatkowych w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej i niezasadnym naliczeniem wyższego podatku. Czy w tej sytuacji można dokonać korekty przypisu naliczonego podatku i wydać decyzję korygującą? "

Odpowiedź prawnika: Korekta podatku od nieruchomości

Organy podatkowe, w tym lokalne, są obowiązane rozpoznawać sprawy w odpowiednim trybie, niezależnie od wniosku podatnika. Jeśli podatnik wnioskuje o umorzenie zaległości, a organ podatkowy dojdzie do przekonania, że wydana decyzja w sprawie podatku od nieruchomości została wydana w treści niewłaściwej (określającej za wysoki podatek), to sprawa powinna być rozstrzygnięta w trybie wznowienia postępowania. Jeśli bowiem organ podatkowy dojdzie do przekonania, iż na skutek okoliczności powoływanych przez podatnika, podatek nie był należny, to nie może umorzyć zaległości podatkowej, gdyż do powstania zaległości faktycznie nie doszło.

Zgodnie z art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli m.in. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję. Zatem jeśli organ podatkowy nie wiedział, iż nieruchomość nie jest wykorzystywana dla celów działalności gospodarczej i ustalił podatek od nieruchomości według najwyższej stawki, to jeśli organ jednak powziął informację, iż nieruchomość nie była wykorzystywana w działalności, postępowanie w sprawie powinno być wznowione i powinna zostać wydana nowa decyzja ustalająca podatek od nieruchomości według właściwej stawki.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika