Koszt opinii biegłego w post. nieprocesowym

Pytanie:

Podczas postępowania o nabycie spadku (jestem jednym z wezwanych jako zainteresowany w sprawie) chciałbym złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu ekspertyz sądowych. Badanie będzie dotyczyło sprawdzenia, w jakim roku spisany został testament. Otóż krewna sporządziła testament (w testamencie widnieje data 2004 r.) zapisując cały swój majątek swojej jednej córce, jednak istnieje uzasadnione podejrzenie, że testament ten nie został sporządzony w 2002 r., tylko krótko przed śmiercią w czasie, kiedy chorą (w tym okresie już niepoczytalną) opiekowała się córka, na którą cały majątek został zapisany. Badanie takie są jednak drogie koszt ok 500-1000 zł. Który z uczestników postępowania poniesie koszty ekspertyzy instytutu? Czy będzie to wnioskodawca, czy może zależeć to będzie od wyniku przeprowadzonych badań?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest postępowaniem nieprocesowym. Art. 520 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

Kosztami sądowymi są również wydatki. Aktualność zachowuje reguła z postępowania procesowego, wedle której wydatki na dokonanie czynności winna wyłożyć strona domagająca się przeprowadzenia tej czynności. Z powyższych reguł można wysnuć wniosek, że koszty związane z poszczególnymi czynnościami w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku ponosi ten, kto dokonał czynności lub jeżeli czynność została dokonana w jego interesie. Stąd uczestnik domagający się przeprowadzenia przez sąd dowodu z kosztownej opinii biegłego sądowego winien uiścić na ten cel koszty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: