Koszty firm windykacyjnych

Pytanie:

Niektóre firmy windykacyjne reklamują się tym, że rzekomo zleceniodawca nie ponosi u nich żadnych kosztów windykacji i całość tych kosztów (włącznie z wynagrodzeniem firmy windykacyjnej) obciąża dłużnika. Czy nie jest to aby bezprawne? Wiadomo, że można obciążyć dłużnika kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego (komorniczego), ale czy można np. prawnie obciążyć go kosztami (w dodatku często zawyżanymi) dojazdu windykatora do dłużnika lub prowizją dla firmy windykacyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Firmy windykacyjne nie mają prawa obciążać dłużnika żadnymi kosztami, jakie powstają w związku ze zleceniem sprawy przez wierzyciela, a jakich nie przewidują przepisy (czyli np. nie ma podstaw prawnych do żądania od dłużnika wynagrodzenia firmy windykacyjnej).

Żądanie takie nie znajduje bowiem żadnych podstaw w obowiązujących przepisach prawnych. Dłużnika można obciążyć jedynie tymi kosztami, które przewidują przepisy, np. kosztami sądowymi, kosztami adwokata czy radcy prawnego, kosztami egzekucji, kosztami zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym. Na koszty egzekucji nie składają się tymczasem koszty prywatnych firm windykacyjnych. Jest więc bardzo wątpliwe, by wierzyciel nie ponosił żadnych kosztów związanych ze zleceniem sprawy firmie windykacyjnej, gdyż w przeciwnym razie musiałaby ona działać za darmo. Niewykluczone, że wynagrodzenie firmy windykacyjnej „ukryte” jest w umowie ze zleceniodawcą (np. zleceniodawca chce zwrotu tylko należności głównej i kosztów sądowych, zaś firma windykacyjna będzie dochodzić również odsetek, których wysokość będzie wystarczająca do uznania jej za wynagrodzenie tej firmy). W każdym razie, dłużnik nie ma żadnego obowiązku płacić kwot innych, niż te, które wynikają z tytułu wykonawczego oraz przepisów prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Nag3

23.2.2012 15:30:13

Re: Koszty firm windykacyjnych

Absolutnie się nie zgadzam - mam przed sobą wyrok sądu powszechnego (rejonowego i nie jest jeszcze prawomocny), z którego wynika, iż dłużnik ma zapłacić wierzycielowi kwotę, która to kwota stanowi szkodę - jest wynagrodzeniem zapłaconym przez wierzyciela firmie windykacyjnej:( Zatem dłużnik przegrał sprawę o zapłatę prowizji zapłaconej firmie windykacyjnej przez wierzyciela (dodam, iż wierzytelność była i tak w około 80% dochodzona na drodze postępowania sądowego). Podstawa prawna - 471 kc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: