Koszty firm windykacyjnych

Pytanie:

"Niektóre firmy windykacyjne reklamują się tym, że rzekomo zleceniodawca nie ponosi u nich żadnych kosztów windykacji i całość tych kosztów (włącznie z wynagrodzeniem firmy windykacyjnej) obciąża dłużnika. Czy nie jest to aby bezprawne? Wiadomo, że można obciążyć dłużnika kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego (komorniczego), ale czy można np. prawnie obciążyć go kosztami (w dodatku często zawyżanymi) dojazdu windykatora do dłużnika lub prowizją dla firmy windykacyjnej?"

Odpowiedź prawnika: Koszty firm windykacyjnych

Firmy windykacyjne nie mają prawa obciążać dłużnika żadnymi kosztami, jakie powstają w związku ze zleceniem sprawy przez wierzyciela, a jakich nie przewidują przepisy (czyli np. nie ma podstaw prawnych do żądania od dłużnika wynagrodzenia firmy windykacyjnej).

Żądanie takie nie znajduje bowiem żadnych podstaw w obowiązujących przepisach prawnych. Dłużnika można obciążyć jedynie tymi kosztami, które przewidują przepisy, np. kosztami sądowymi, kosztami adwokata czy radcy prawnego, kosztami egzekucji, kosztami zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym. Na koszty egzekucji nie składają się tymczasem koszty prywatnych firm windykacyjnych. Jest więc bardzo wątpliwe, by wierzyciel nie ponosił żadnych kosztów związanych ze zleceniem sprawy firmie windykacyjnej, gdyż w przeciwnym razie musiałaby ona działać za darmo. Niewykluczone, że wynagrodzenie firmy windykacyjnej „ukryte” jest w umowie ze zleceniodawcą (np. zleceniodawca chce zwrotu tylko należności głównej i kosztów sądowych, zaś firma windykacyjna będzie dochodzić również odsetek, których wysokość będzie wystarczająca do uznania jej za wynagrodzenie tej firmy). W każdym razie, dłużnik nie ma żadnego obowiązku płacić kwot innych, niż te, które wynikają z tytułu wykonawczego oraz przepisów prawa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Nag3 2014-02-23 15:30:13

    Absolutnie się nie zgadzam - mam przed sobą wyrok sądu powszechnego (rejonowego i nie jest jeszcze prawomocny), z którego wynika, iż dłużnik ma zapłacić wierzycielowi kwotę, która to kwota stanowi szkodę - jest wynagrodzeniem zapłaconym przez wierzyciela firmie windykacyjnej:( Zatem dłużnik przegrał sprawę o zapłatę prowizji zapłaconej firmie windykacyjnej przez wierzyciela (dodam, iż wierzytelność była i tak w około 80% dochodzona na drodze postępowania sądowego). Podstawa prawna - 471 kc


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika