e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

Pytanie:

W 2003 r. zakupiłem obligacje Skarbu Państwa. Część z nich w 2004 r. została zbyta. Otrzymałem PIT 8C na podstawie którego mam wypełnić zeznanie roczne na formularzu PIT-38. W PIT-8C (część E) została przedstawiony przychód i koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia części obligacji w 2004 r. Natomiast w części F formularza PIT-8C określono wysokość przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (czyli w moim przypadku w 2003 r.). Jest to kwota bardzo wysoka 103725,00 zł. Czy w PIT-38, oprócz zbycia obligacji w 2004 r. muszę uwzględniać też przychody zawarte w części F PIT 8-C, czyli przychody z odpłatnego zbycia obligacji, nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.? Jeżeli tak, to jakie są koszty uzyskania przychodu odpłatnego zbycia obligacji określonego w części F, czyli w moim przypadku jest to kwota 103725,00 zł. Co mogę wykazać jako koszty przychodu odpłatnego zbycia obligacji, które nabyłem w 2003 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

29.4.2005

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych zawiera pismo Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004, nr PB 5/RD-033-2-106/04.

Art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof) reguluje sposób obliczenia dochodu - co do zasady jest to różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami jego uzyskania, przy czym koszty te wylicza się w oparciu o art. 22 ust. 1f lub 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z uwzględnieniem art. 24 ust. 13 i 14. Zasada ta ma jednak zastosowanie tylko wówczas, gdy można ustalić cenę nabycia zbywanych papierów, w przeciwnym wypadku stosuje się metodę FIFO - pierwsze przyszło/pierwsze wyszło.

Przychód ze zbycia papierów wartościowych powstaje w dacie jego powstania (zasada memoriału), a nie otrzymania zapłaty (zasady kasowości).

Nowelizacja ustawy pdof z listopada 2003 wprowadziła jednak zasadę, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów, uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003:

  1. z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 obligacji (a nie nabytych w 2003 r.) Skarbu Państwa, wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 01 stycznia 1997;

  2. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt. 1 lit. B pdof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 (rynek giełdowy), pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004;

  3. z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 21.08.97 - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, nabytych przed dniem 01 stycznia 2004.

- przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ