Kserokopia a odpis z akt sprawy

Pytanie:

Dwukrotnie w sekretariacie sądu prosiłam o ksero akt, dwukrotnie pisałam o ksero na piśmie. Bez odpowiedzi. Napisałam do Prezesa sądu. Otrzymałam ksera i wyjaśnienie,że zawiniła pracownica sekretariatu. Później pisałam o ksera z potwierdzeniem zgodności z oryginałem (do Prezesa i sekretariatu). Bez odpowiedzi. Na rozprawie sąd wyjaśnił,że nie wystawia takich kser. Czy można ubiegać się o potwierdzone ksero. Jak to zrobić? Jak uzyskać ksero z potwierdzeniem zgodności z oryginałem z akt sądowych?. Jestem pozwaną.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Faktycznie kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje instytucji poświadczonej za zgodność kserokopii z akt sprawy. Rodzaje wypisów z akt sprawy określa natomiast art. 9 k.p.c., który stanowi, iż strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Przepis ten w zakresie wysokości opłaty sądowej, uszczegóławiany jest przez art. 77 ustawy o kosztach cywilnych w sprawach sądowych. Stanowi on, iż opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.
Użyte w art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy określenie "poświadczonego odpisu, wypisu, wyciągu" oraz ustalenie wskazanej opłaty za "każdą stronicę wydanego dokumentu" oznacza, że chodzi w tym przypadku o wydanie z akt odpisu lub wyciągu, które przez ich poświadczenie przez sąd za zgodność z oryginałem znajdującym się w aktach powodują powstanie dokumentu urzędowego wydawanego stronie. Dokument urzędowy powstanie także w pozostałych wypadkach określonych w art. 77 ust. 1 (J. Ignaczewski [red.] Koszty postępowań sądowych. Koszty postępowania cywilnego, komentarz do art. 77 ustawy o kosztach sądowych, publ. Legalis).
Z powyższego wynika, iż chcąc uzyskać dokument poświadczony przez sąd za zgodność z oryginałem, należy złożyć wniosek o wydanie odpisu z akt sprawy i opłacić go w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę dokumentu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: