Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

Pytanie:

Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują nowe wzory, jeżeli tak, to od kiedy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Od 15 marca 2007 r. obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 36, poz. 229).

Nie oznacza to, że automatycznie wszyscy podatnicy musieli dostosować do niego swoje ewidencje. Zgodnie z § 2 wskazanego rozporządzenia, podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia założyli podatkową księgę przychodów i rozchodów według wzoru dotychczasowego, mogą ewidencjonować w tej księdze zdarzenia gospodarcze po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku podatnicy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów z uwzględnieniem zasad określonych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w tym stosują odpowiednie objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem i nie wypełniają w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kolumny 12.

Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzoną przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r., uznaje się za niewadliwą. W takim przypadku przepis § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nie ma zastosowania.

WIęcej informacji na ten temat w: Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.10.2018

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów - Kto powinien prowadzić PKPiR?

  Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić (...)

 • 16.7.2012

  Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

  Przychody z nieujawnionych źródeł zaliczane są do przychodów z tzw. innych źródeł (jedno ze źródeł przychodów wymienionych w ustawowym katalogu) – w konsekwencji podlegają one opodatkowaniu, (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

 • 6.6.2018

  Paszporty w nowym wydaniu

  Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich stronach znajdą się motywy graficzne związane z obchodzoną w tym roku rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 • 16.6.2008

  Księga akcyjna - treść i podmioty zobowiązane do jej prowadzenia

  Każda spółka akcyjna powinna prowadzić księgę akcyjną, w której zapisywane są akcje imienne oraz świadectwa tymczasowe. Organem, który prowadzi księgę akcyjną jest zarząd. Księga odzwierciedla (...)