Kurator dla nieobecnego

Pytanie:

Przeprowadzam sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Jeden ze spadkobierców dziedziczący spadek wg mojej oceny wartości 200 zł wyprowadził się w nieznane. Podobno przebywa za granicą. Do tej pory on lub ktoś przez niego upoważniony odbierał wezwania z sądu i sprawy były zakończone (uznawano, że zawiadamiany skutecznie). Ostatnio przyszła zwrotka z informacją poczty, że wyprowadził się i nie podał nowego adresu. Napisałam do sądu, że z powodu znikomej wartości spadku proszę sąd, by przeprowadził rozprawę bez jego obecności. W odpowiedzi dostałam wezwanie o wskazanie osoby, która mogłaby być kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu. Kto może być kuratorem w takiej sprawie? Czy ja mogę się zgłosić, mimo że jestem materialnie zainteresowana (w spadku jest największy mój udział). Kto powołuje kuratora i jakie ciążą na nim obowiązki? Jeżeli wskażę na przykład jego ciotkę, to czy musi ona wyrazić zgodę (nie utrzymuję z nią kontaktów , a nawet się gniewamy). Czy musi ona być na rozprawie, jeżeli jej obecność na tej rozprawie nawet w jej interesie nie jest obowiązkowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli w postępowaniu nieprocesowym (jest nim też postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku) okaże się, że osoba zainteresowana nie jest uczestnikiem postępowania, to sąd wzywa go do udziału w sprawie. Jeśli nie da się go wezwać, gdyż nie jest znane miejsce jego pobytu, ustanawia się kuratora. Ustanawia go sąd. Inaczej niż w procesie, jest on ustanawiany z urzędu, a nie na wniosek. Do ustanowienia kuratora stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu opiekuna. Oznacza to, że sąd powinien ustanowić kuratora spośród krewnych lub innych osób bliskich osoby, dla której ma być ustanowiony kurator. Wyznaczona przez sąd osoba ma obowiązek objąć kuratelę, choć z ważnych powodów sąd może zwolnić ją z tego obowiązku. Kuratorowi będą doręczane pisma procesowe. Ma on także reprezentować interesy nieobecnego. Jego obecność na rozprawie nie jest obowiązkowa. Kuratora sąd może zwolnić, jeśli zaniedbuje on swoje obowiązki.

W postępowaniu nieprocesowym możliwe jest ustanowienie kuratora spośród uczestników postępowania (czyli także Pani), chyba że zachodzi konflikt interesów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: