Kurator spadku nieobjętego

Pytanie:

Budynek ma wyznaczonego kuratora spadku. Jest zamieszkały przez jednego lokatora, który nie płaci czynszu. Pozostałe lokale są puste. Nie przynosi on żadnych dochodów. Czy kurator może żądać od urzędu miasta pieniędzy na utrzymanie przedmiotowego budynku?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kuratora spadku wyznacza sąd w celu czuwania nad spadkiem nieobjętym (art. 666 kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c.). Kurator zarządza nieruchomością należącą do spadku i zobowiązany jest do wykonywania czynności potrzebnych do prawidłowej gospodarki mieniem (art. 935 w zw. z 667 k.p.c.). Obejmuje to należytą troskę o nieruchomość w tym niezbędne remonty i naprawy. Koszty te kurator winien pokrywać z dochodów z nieruchomości czyli uzyskanych pożytków, które kurator ma prawo pobierać. W sytuacji gdy nieruchomość faktycznie nie przynosi żadnych dochodów, zarządca nadal jest zobowiązany do sprawowania stosownej nad nią pieczy a poniesione z tego tytułu wydatki z własnych funduszy będą mu zwrócone przez sąd na podstawie przedstawionego sprawozdania ze swych czynności oraz sprawozdania rachunkowego (art. 937 i 938 k.p.c.). W aktualnym stanie prawnym nie ma podstaw do żądania środków na utrzymanie nieruchomości z innych źródeł w tym z Urzędu Miasta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.11.2016

  Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo spadkodawcy

  Powołanie do spadku może wynikać z testamentu lub z mocy samego prawa. W przypadku dziedziczenia testamentowego wola spadkodawcy wynika z samego testamentu. Natomiast jeżeli nie zachodzi sytuacja dziedziczenia (...)

 • 16.9.2016

  Czy można zbyć udział w spadku?

   Czy można zbyć udział w spadku? Na tak postawione pytanie, należy odpowiedzieć twierdząco. Wynika to z art. 1051 kodeksu cywilnego, który stanowi, że spadkobierca, który spadek (...)

 • 26.7.2016

  Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

  Zgodnie z prawem nabycie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednakże by móc się legitymować tytułem spadkobiercy, musimy uzyskać określone dokumenty tj. akt poświadczenia dziedziczenia (...)

 • 23.8.2011

  Uprawnienia kuratora sądowego

  Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 • 17.12.2004

  Czy zawsze można odrzucić spadek? Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

  Reguła ogólna stanowi, iż w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o tytule powołania do spadku, spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku (wprost albo z dobrodziejstwem (...)