e-prawnik.pl Porady prawne

Kwalifikacje komendanta straży miejskiej

Pytanie:

Czy komendant i zastępca komendanta straży miejskiej muszą mieć wykształcenie wyższe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje komendanta straży miejskiej

19.3.2003

W ustawie o strażach gminnych nie ma określonego wymogu posiadania wykształcenia wyższego dla tych osób. Jest tylko ogólny przepis mówiący o tym, iż strażnik miejski musi mieć wykształcenie co najmniej średnie. Natomiast ustawa ta odsyła do ustawy o pracownikach samorządowych. Ta ustawa natomiast udziela delegacji ustawowej Radzie Ministrów dla określenia wymagań kwalifikacyjnych niektórych pracowników jednostki samorządu terytorialnego w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie takie zostało wydane w dniu 26 lipca 2000 r. i określa ono wymogi kwalifikacyjne także dla komendantów Straży gminnych i ich zastępców. Zgodnie z tym Rozporządzeniem zarówno komendant jak i jego zastępca muszę legitymować się wykształceniem wyższym i posiadać co najmniej 6-letni staż pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Kwalifikacje komendanta straży miejskiej

Bogdan

13.10.2011 12:30:54

Re: Kwalifikacje komendanta straży miejskiej

Mam wątpliwości czy w naszym kraju aktem wykonawczym jest ustawa czy rozporządzenie? Bo jeżeli ustawa nie nakłada obowiązku wyższego wykształcenia to dlaczego wprowadza się taki wymóg rozporządzeniem. Czyżby ustawodawca nie wiedział co robi?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ