Lekkie uszkodzenie ciała w wypadku komunikacyjnym

Pytanie:

Kierowca taksówki podczas pracy nie zachował ostrożności, wyjechał z drogi podporządkowanej i spowodował wypadek samochodowy. Wskutek wypadku obrażeń doznała pasażerka taksówki. Jak kształtuje się odpowiedzialność karna taksówkarza przy założeniu, że pasażerka będzie do 7 dni w szpitalu i powyżej 7 dni? Czy oskarżenie może wnieść tylko poszkodowana, czy niezależnie od liczby dni pobytu poszkodowanej w szpitalu, zrobi to z urzędu prokurator?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem karnym ten, kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni (ale nie ciężki uszczerbek na zdrowiu), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu (jeżeli jednak pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie następuje na jej wniosek).

Pewne kontrowersje budzi natomiast wypadek, którego skutkiem jest nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni. Oczywiście sprawca wypadku odpowie za wykroczenie zagrożenia w ruchu drogowym. Niektórzy uznają, że stosuje się tu dodatkowo art. 157 § 2 i 3 k.k., co oznacza ściganie sprawcy z oskarżenia prywatnego za nieumyślne spowodowanie "lekkiego" uszczerbku na zdrowiu (zob. A. Marek. Odpowiedzialność za spowodowanie „lekkich” uszkodzeń ciała przez sprawce wypadku w komunikacji, Prok. i Prawo 1999, nr 3, s. 7-12). Inni uważają, że do tego rodzaju zdarzeń nie stosuje się art. 157 § 2 i 3 k.k. i (jak orzekł SN w wyroku z dnia 18 listopada 1998 r., I KZP 16/98, OSNKW 1998, nr 11-12, poz. 48)  nie popełnia przestępstwa, kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia nie trwający dłużej niż siedem dni. Oznacza to, że sprawca wypadku nie odpowiada w ogóle za niemyślne lekkie uszkodzenie ciała.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: