Malowanie obrazów a stawka VAT

Pytanie:

Prowadzę jednoosobową firmę, w ramach której zajmuję się malowaniem i sprzedażą obrazów. Później wystawiam rachunek kupującemu na określoną wcześniej kwotę. Nie jestem VAT-owcem. Czy wykonywane usługi są zwolnione z VAT, czy obowiązuje mnie limit sprzedaży 10000 euro po przekroczeniu którego muszę się zarejestrować jako VAT-owiec?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadą jest, że stawka VAT wynosi 22%, chyba że przepisy wskazują niższą stawkę lub stanowią, że dana działalność jest zwolniona od podatku VAT.

Zgodnie z załącznikiem 4 do ustawy, z podatku VAT zwolnione są usługi związane z kulturą (ex 92), w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem z wyłączeniami wskazanymi w tym załączniku (które nie dotyczą omawianego stanu faktycznego).

Natomiast, zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt. 1 lit. a), stawkę podatku 7 % stosuje się również do dostawy dzieł sztuki dokonywanej przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy. Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt. 1 lit. a), przez dzieła sztuki rozumie się obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego płótna (PCN 9701), (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1). Obrazy, rysunki, pastele wykonane ręcznie znajdują są oznaczone symbolem 92.31.10-0.11, a więc zawierają się we wskazanej kategorii, a zatem, można stosować stawkę 7%.

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy Pańska działalność jest świadczeniem zwolnionych usług, czy też dostawą obrazów.

Zgodnie z interpretacją (wiążącą jednak tylko w tej konkretnej sprawie), Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, sygn. US38/443/107/2004/MG, dotyczącą spółki zajmującej się prowadzeniem działalności gospodarczej oznaczonej symbolem PKWiU 92.31.G, tj. malowaniem obrazów a następnie ich sprzedażą - malowanie i sprzedaż obrazów są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 4 do w/w ustawy. Z kolei w interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu, z dnia 6.10. 2004, sygn. WP-443-55/04 wskazuje się, że: „W przypadku sprzedaży we własnej galerii, przez artystę plastyka, dzieł sztuki, zakwalifikowanych przez urząd statystyczny do grupowania PKWiU 92.

31.10-00.12 obrazy w szkle wykonane w całości ręcznie, oryginalne ramy do obrazów i luster ręcznie malowane w różnych technikach w tym : szkło fusing lub PKWiU 92.31.10-00.22 rzeźby z dowolnych materiałów wykonanie ręcznie , stosownie do art. 120 ust.3, w związku z art. 120 ust.1 pkt 1a i 1c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) należy stosować stawkę podatkową w podatku od towarów i usług w wysokości 7%. (...) przypadku wykonywania dzieł sztuki na zamówienie zdaniem tut. Organu, artysta o ile wraz z dostawą gotowych dzieł (wyrobów) przeniesie również na rzecz nabywcy prawa autorskie do przedmiotowych dzieł ( co ujęte zostanie w stosownej umowie, wyroby zaś nie będą sygnowane imieniem twórcy) ma prawo, do skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sytuacji będziemy mieli bowiem do czynienia nie z dostawą towarów lecz z usługą, o której mowa w zał. Nr 4 poz.11 do cyt,. ustawy o podatku od towarów o usług.” Wskazać należy jednak, że stanowisko to może być kwestionowane przez inne organy (tym bardziej, że chodzi o zwolnienie od podatku), wskazane powyżej interpretacje dotyczą bowiem konkretnych podatników. W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia swoich interesów, pożądanym jest uzyskanie wiążącej interpretacji podatkowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: