e-prawnik.pl Porady prawne

Mandat radnego

Pytanie:

Radny został skazany przez Sąd Grodzki z art. 86 par.1 kw na karę grzywny. Czy radny straci mandat ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Mandat radnego

17.3.2009

Przypadki wygaśnięcia (utraty) mandatu przez radnego zostały określone w art. 190 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W punkcie trzecim ustępu pierwszego tego artykułu mowa jest o „utracie prawa do wybieralności lub nie posiadaniu go w dniu wyborów". Prawa wybieralności nie posiadają zaś (zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy) osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, oraz osoby w stosunku do których postępowanie karne w sprawie o wymienione wyżej przestępstwo zostało warunkowo umorzone. Wskazane przypadki (art. 190 wraz z art. 7) wyczerpują grupę przypadków w których dochodzi do wygaśnięcia mandatu radnego, tzn. do wygaśnięcia nie może dojść z innych niż wymienionych w powyższych przepisach przyczyn.

We wskazanym wyżej przypadku nie mamy do czynienia z przestępstwem, a jedynie z wykroczeniem, które choć oczywiście zasługuje na potępienie, to jednak w świetle powyższych przepisów nie będzie powodować wygaśnięcia mandatu radnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ