Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

Pytanie:

W 2002 roku brałem udział w wyborach samorządowych do rady miasta, zająłem wówczas drugie miejsce, a mandat radnego otrzymała osoba z pierwszej pozycji. W dniu 7 października 2005 roku utrzymany został wyrok I instancji za przestępstwo umyślne i wyrok stał się wobec mojej osoby prawomocny. Następnie w dniu 28 października 2005 roku na sesji rady miasta zapadła uchwała o wygaśnięciu mandatu radnej, a następną osobą którą wskazał Komisarz Wyborczy do objęcia mandatu jest moja osoba jako kolejna, która uzyskała największą ilość głosów w wyborach samorządowych w 2002 roku. Na sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2005, rada miasta ma podjąć uchwalę o wstąpieniu na miejsce wolne nowego radnego. Czy w sytuacji, kiedy otrzymałem prawomocny wyrok, a jeszcze nie przyjąłem mandatu radnego, mam prawo do objęcia tego mandatu radnego w myśl przepisów poprzedniej ustawy ordynacji wyborczej, i zmian tej ustawy z kwietnia 2004 roku? I w jakim terminie maksymalnym Rada Miasta musi podjąć uchwale o wstąpieniu nowego radnego w miejsce radnego, który zrezygnował z mandatu, a nadto, czy kiedy nie osadzono miejsca nowego radnego, a rada miasta podejmuje uchwały, to czy te uchwały przy liczbie 24 radnych, a nie 25 jak wymaga ustawa, są ważne, czy też podlegają uchyleniu z mocy prawa przez Wojewodę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa, właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska kandydata na liście. Z przepisu wynika, iż rada podejmuje tą konkretną uchwałę już po wygaśnięciu mandatu radnego, a więc w zmniejszonym składzie.

Natomiast liczba radnych wskazana jest przez przepisy ustawy, zależna jest ona od liczby mieszkańców. Ustawowy skład rady gminy jest np. podstawą do obliczenia kworum. Również przez statut gminy nie może zmienić liczby radnych. Uchwały podjęta w sytuacji, gdy nie powołano nowego radnego, podlegają kontroli, w wyniku której mogą zostać uznane za wadliwe.

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem ordynacji, nie mają prawa wybieralności osoby:

 • karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
 • wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. 

Przepisy ograniczające wybieralność (w stosunku do regulacji poprzednich) mają zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie. W przedstawionej sytuacji, należy uznać, iż kadencja radnego wybranego w drodze wyborów uzupełniających rozpocznie się już po kadencji osoby, w czasie której ustawa weszła w życie, a więc stosuje się do niego nowe przepisy dotyczące wybieralności.

Jeżeli więc był Pan karany za przestępstwo umyślne ścigane z skarżenia publicznego, nie posiada Pan prawa wybieralności, a co za tym idzie nie może być Pan wybrany na radnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

WWW.ZIELONI.BO.PL

3.8.2011 16:45:4

Re: Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

to zalezy czy to bylo przestepstwo (szkoda powyzej 250 zł) czy wykroczenie (szkoda ponizej 250 zł)

Andrzej

14.9.2009 22:58:31

Re: Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

Witam. Popełniłem kiedyś przestępstwo i otrzymałem za nie mandat. A teraz chcę startować na radnego do gminy. Nie wiem czy mogę, a mianowicie dostałem mandat za kradzież w sklepie, tłumaczyłem się że nie wziąłem koszyka i włożyłem do kieszeni żeby sprawdzić coś innego. Wtedy podeszła ochrona i nie dało sie temu Panu tego wytłumaczyć, nigdy niczego nie ukradłem mam dość pieniędzy żeby sobie to kupić, ale nic nie mogłem zrobić. Czy z takim mandatem mogę startować w wyborach? Proszę o odpowiedź.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.2.2019

  Zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

  Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma służyć wzmocnieniu autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora (...)

 • 16.2.2019

  Zmiany dotyczące komisji wyborczych

  Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści (...)

 • 6.4.2018

  Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

  Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przygotowany przez ministra cyfryzacji, ma sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione.

 • 27.8.2009

  Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

  Aby w sprawach drobniejszych i przy pozytywnej charakterystyce sprawcy nie został on skazany za popełniony czyn, sądy karne często stosują warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd może warunkowo (...)

 • 6.9.2007

  Jak uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

  Żeby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba spełniać określone warunki, a ponadto zdać z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka (...)