Miejsce niebezpieczne z art. 72 Kodeksu wykroczeń

Pytanie:

Jak rozumieć art. 72 Kodeksu wykroczeń, a mianowicie znaczenie terminu "miejsce niebezpieczne". Czy powierzchnia sklepu też może się kwalifikować jako "miejsce niebezpieczne"? Komu należy zgłosić domniemanie popełnienia wykroczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Miejsce niebezpieczne nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane. Chodzi o każde miejsce, które rzeczywiście stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia. Za takie można uznać przykładowo oblodzony chodnik, chodnik nad którym zwisają sople lodu albo wilcze doły czy wraki znajdujące się na terenie kąpieliska.

Powierzchnia sklepu także mogłaby zostać uznana za miejsce niebezpieczne, ale pod warunkiem, iż rzeczywiście stanowiła zagrożenie. Przykładowo – gdyby w podłodze sklepu znajdował się nieoznaczony otwór albo podłoga zostałaby zalana (i przez to zrobiłaby się bardzo śliska), wtedy można uznać powierzchnię sklepu na „miejsce niebezpieczne”. Wykroczenie należy zgłosić Policji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Andrzej Żukowski

30.9.2009 17:56:9

Re: Miejsce niebezpieczne z art. 72 Kodeksu wykroczeń

Kto jest odpowiedzialny?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)

 • Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy

  Karalność odmowy świadczenia usług przez osobę zajmującą się zawodowo ich świadczeniem (nawet umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny) jest niekostytucyjna.

 • Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Na poziomie 500 zł określono stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Nowelizacja przewiduje także np. zaostrzenie kar za niedopilnowanie (...)

 • Koniec z nieuzasadnionym blokowaniem numerów ratunkowych!

  Celem projektu jest zapewnienie społeczeństwu łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do numerów alarmowych, w szczególności 112, 997, 998 i 999, poprzez wprowadzenie wyraźnego (...)

 • Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

NA SKÓTY