Mienie przesiedleńcze z USA

Pytanie:

Jestem zainteresowany sprowadzeniem samochodu z USA w ramach "mienia przesiedleńczego". Jakie warunki muszę spełnić aby tego dokonać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Import samochodu osobowego ze Stanów Zjednoczonych do Polski co do zasady podlega w Polsce podatkowi akcyzowemu. W przypadku jednak importu auta w ramach tzw. mienia przesiedleńczego można skorzystać ze zwolnienia od akcyzy. Zwolnienie określa § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od akcyzy przywóz przez osobę fizyczną, przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu, samochodów osobowych z terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  1. samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego osoby fizycznej;
  2. samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w innym państwie członkowskim przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
  3. osoba fizyczna przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
  4. samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju.

O ile powyższe warunki są spełnione, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Warunków, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, nie stosuje się do członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, w przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów używanych przez te podmioty w państwach członkowskich, z których powracają.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: