NIP przy mieniu przesiedleńczym

Pytanie:

Zamierzam sprowadzić samochód z USA w ramach mienia przesiedleńczego. Czy do odbioru samochodu będzie mi potrzebny NIP, czy wystarczy polski dowód osobisty? Nie posiadam NIP bo do tej pory mieszkałem na stałe w USA. Jeśli będzie mi potrzebny, to jaki rodzaj i jakie późniejsze obowiązki są związane z wyrobieniem tego numeru?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane "NIP".

Zatem, dopóki dana osoba nie będzie podatnikiem na podstawie ustaw podatkowych, nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i nie musi występować o nadanie numeru NIP. Sam fakt posiadania polskiego obywatelstwa czy zamieszkania w Polsce (i sprowadzenia majątku z zagranicy, jeśli z tego tytułu osoba nie płaci podatku) nie powoduje konieczności posiadania numeru NIP.

W celu uzyskania numeru NIP należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego formularz "NIP-3 – Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej". Późniejsze obowiązki związane z uzyskaniem numeru NIP to właściwie tylko obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem, w przypadku ich zmiany (dokonuje się tego również na formularzu NIP-3).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: