Mienie w leasingu a egzekucja

Pytanie:

Czy egzekucji komorniczej podlegają środki trwałe zakupione w formie leasingu? Mam na myśli maszyny, samochód dostawczy, etc. Czy z komornikiem można prowadzić negocjacje w związku z zadłużeniem, czy też jest to niemożliwe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego nie posługują się pojęciem "środki trwałe" (jest ono związane z prawem podatkowym). Z wyliczenia w opisie stanu faktycznego wynika, iż chodzi tu o ruchomości. Postępowanie egzekucyjne komornik wszczyna na podstawie dostarczonego mu przez wierzyciela tytułu wykonawczego oraz wniosku o wszczęcie egzekucji. We wniosku tym wierzyciel wskazuje z jakich składników majątkowych dłużnika ma być przeprowadzona egzekucja. Być może więc, iż w opisanym przypadku wierzyciel wskazał na wspomniane ruchomości. Komornik dokonuje zajęcia (pierwsza czynność komornika), a następnie ma obowiązek doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Zajęciu podlegają ruchomości będące: a) we władaniu dłużnika, b) we władaniu wierzyciela, który skierował do nich egzekucję, c) we władaniu osoby trzeciej, gdy ona wyraźnie się na to zgadza albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz d) w wypadkach wskazanych w ustawie. Przez „władanie” rozumieć należy faktyczną dyspozycję przedmiotem, niezależnie od stosunku prawnego władającego do tego przedmiotu. Wynika z tego, iż przedmioty leasingu także zostać zajęte, a nawet zbyte w postępowaniu egzekucyjnym. Przesłanką zajęcia ruchomości jest okoliczność formalna, a mianowicie władanie ruchomością przez dłużnika, a nie badanie przez komornika, czy przedmiot, który ma być zajęty, należy do majątku dłużnika.  Dłużnik powinien przy zajęciu, a jeżeli jest nieobecny - niezwłocznie po otrzymaniu odpisu protokołu zajęcia, wymienić komornikowi znajdujące się w jego władaniu ruchomości, do których osobom trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem adresów tych osób. Komornik zawiadomi o zajęciu osoby wskazane przez dłużnika. Osobie trzeciej przysługuje powództwo przeciwegzekucjne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  Przez umowę leasingu finansujący (czyli np. bank) zobowiązuje się nabyć rzecz od określonego zbywcy, a następnie oddać tą rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierani pożytków (...)

 • Opodatkowanie stron umowy leasingu

  Nieniejsza porada przedstawia sposoby ustalania przychodu i podatku w przypadku zawarcia umowy leasingu pomiędzy przedsiębiorcą a firmą leasingową.

 • Co to jest leasing?

  Leasing jest rodzajem umowy, a znajduje zastosowanie głównie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego istota polega na tym, że jedna ze stron umowy (leasingodawca, finansujący) zobowiązuje (...)

 • Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną (...)

 • Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej (...)

NA SKÓTY