Nabycie nieruchomości na licytacji a służebność

Pytanie:

Kupiłem nieruchomość od komornika z odcinkiem prywatnej drogi - ulicy. Przed licytacją komornik ogłosił, ze wszelkie roszczenia z tytułu hipotek, służebności itp. wygasają, o ile nikt takowych nie zgłosi. W KW nic nie było i wierzyłem, że przysługuje mi czysty tytuł własności. Po wielu miesiącach nowy wyciąg z KW ukazuje służebność drogi koniecznej dla sąsiedniej działki - obecnie odbywa się na niej budowa osiedla mieszkaniowego. Na mnie ciąży koszt podatków i konserwacji drogi. Deweloper ani myśli o jakichkolwiek negocjacjach, bo jego prawo jest juz wpisane do KW. Moje badania KW wykazały, że wcześniej nastąpiła ugoda z poprzednim właścicielem mojej nieruchomości o udostępnienie drogi koniecznej, nie nastąpił jednak wpis do KW i sąd najwyraźniej uzupełnił ten wpis po dłuższym okresie czasu. Czy mam podstawy do kwestionowania i usunięcia tego wpisu z KW lub do odszkodowania i jak się do tego zabrać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 1000 § 1 kodeksu postępowania cywilnego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Jednakże § 2 tego artykułu wprowadza wyjątki od tej reguły, m.in. pozostaje w mocy i nie wygasa z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności służebność drogi koniecznej. Nadal obciąża ona nieruchomość należącą już do nowego właściciela, bez względu na fakt czy służebność została ujawniona w księdze wieczystej czy też nie. Służebność ta obciąża każdego nabywcę nieruchomości.

Ponieważ prawo nie wygasło, nie ma podstaw do kwestionowania tego wpisu, jeżeli umowa ustanawiająca prawo służebności drogi koniecznej została skutecznie zawarta m.in. we właściwej formie. Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej. Właściciel nieruchomości obciążonej może też żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. Jednym z przypadków braku konieczności dalszego utrzymywania służebności jest istnienie innej możliwości poprowadzenia drogi koniecznej przez dotychczasową nieruchomość obciążoną, bądź inną nieruchomość sąsiednią.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: