Nabycie w spadku mieszkania "z bonifikatą"

Pytanie:

"Moja znajoma, starsza kobieta, wykupuje mieszkanie komunalne (z bonifikatą) za 5% wartości. Chce je w momencie zakupu zapisać w testamencie dla mnie. Nie ma ona żadnej rodziny. Wiem, że nie można takiego mieszkania sprzedać ani wynająć w ciągu 5 lat. Jeżeli w ciągu tych pięciu lat ona umrze, czy ja odziedziczę to mieszkanie oraz czy będę musiała zapłacić wartość mieszkania własnościowego?"

Odpowiedź prawnika: Nabycie w spadku mieszkania "z bonifikatą"

Wykup mieszkania z bonifikatą oznacza pewne przywileje (jednym z nich jest właśnie nabycie mieszkania na preferencyjnych warunkach), ale również pewne obowiązki (np. zakaz zbycia w ciągu 5 lat). Zgodnie bowiem z art. 68 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana min. na cele mieszkaniowe albo jako lokal mieszkalny. Jeśli jednak nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Przez nabywcę należy rozumieć osobę, która lokal wykupiła na preferencyjnych warunkach. Zwrotu bonifikaty nie stosuje się jednak w przypadku zbycia nieruchomości min. na rzecz osoby bliskiej (art. 68 ust. 2 i 2a ww. ustawy). Przez osobę bliską ustawa o gospodarce nieruchomościami uważa następujące osoby: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz znajomej powodowałoby zatem utratę bonifikaty. Przez zbycie należy jednak rozumieć czynność rozporządzającą lokalem, dokonaną za życia danej osoby. Jeśli jednak do zbycia takiego za życia nie dojdzie, a jedynie lokal zostanie nabyty w drodze spadku dopiero po śmierci osoby, która obecnie nabywa lokal na preferencyjnych warunkach, spadkobierca nie powinien mieć obowiązku do zwrotu wartości udzielonej bonifikaty. W doktrynie można się jednak spotkać z poglądem, wywodzonym ze znaczenia przypisywanego "zbyciu" w ustawie o podatku o spadków i darowizn, że w takim przypadku prawo do zwrotu przechodzi na nabywcę testamentowego, tym bardziej, że jest to osoba niespokrewniona ze spadkodawcą - rozporządzającym prawem majątkowym na wypadek śmierci.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika