Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

Pytanie:

"Jestem nauczycielką. Czy mogę otrzymać nagrodę jubileuszową za 40 lat gdy mam 39 lat i 6 miesięcy pracy? W bieżącym roku wybieram się na emeryturę. "

Odpowiedź prawnika: Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

Nagroda jubileuszowa może być przewidziana przez układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub przepisy szczególne. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Karty Nauczyciela, za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości: 1) za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego; 2) za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego; 3) za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego; 4) za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego; 5) za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego. Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, co do zasady nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. § 4 tego aktu prawnego przewiduje, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. W opisanej sytuacji faktycznej do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wypłacanej za 40 lat pracy, brakuje 6 miesięcy pracy. Oznacza to, że nagroda powinna zostać wypłacona w dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika