Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Pytanie:

"Po przeczytaniu artykułu Kontrola prędkości przez straż miejską z dnia 24.01.2006 r. na stronie www.e-prawnik.pl, postanowiłem zwrócić się o poradę prawną. Dnia 15.07.2006 r. podczas gdy jechałem nad morze, w miejscowości X, Straż Miejska zrobiła mi zdjęcie fotoradarem. Oczywiście miałem przekroczoną prędkość o 23 km/h (tzn. w miejscu gdzie było ograniczenie do 50 km/h, miałem 73 km/h), ale zwalniałem, z tym że fotoradar był ustawiony tuż za tablicą miejscowości i jeszcze nie zdążyłem zwolnić samochodu do obowiązującego ograniczenia prędkości. Po powrocie z nad morza spodziewałem się, że w ciągu kilku dni przyjdzie pocztą mandat, ale nie przyszedł i już zdążyłem zapomnieć o moim wykroczenia. Natomiast po trzech miesiącach (tj. 16.10.2006 r.) moi rodzice otrzymali list polecony z wezwaniem i raportem z miejsca popełnienia wykroczenia. List zaadresowany jest na moją matkę (ponieważ jest ona współwłaścicielką samochodu, a drugim właścicielem jest mój ojciec), natomiast na zdjęciu z radaru ewidentnie widnieje moje zdjęcie, kierowcy samochodu. Wskazanie sprawcy wykroczenia i podpisanie raportu jest jednoznaczne z przyznaniem się do winy i poddaniem się karze w wysokości 200 zł. Ja jestem studentem, nie mam dochodów i jestem na utrzymaniu rodziców, dlatego nie jestem skłonny, żeby zapłacić ten mandat. Do tej pory nie odpowiedziałem na wezwanie, a dzisiaj do domu przyszedł pocztą list z ostatecznym wezwaniem do przyznania się do winy, na którego odesłanie jest trzy dni i po tym czasie sprawa ma zostać skierowana do sądu. Z tego co przeczytałem w artykule, mandaty pobierane przez Straż Miejską są bez podstawy prawnej, dlatego chciałem się upewnić, czy mogę zbagatelizować wezwanie wysłane przez Komendanta Straży Miejskiej, a jeśli nie to jak powinienem się zachować ja (jako kierowca) i moi rodzice (jako właściciele samochodu) w tej sytuacji i jakie grożą ewentualne konsekwencje nie spełnienia obowiązku zawartego w wezwaniu. Czy mogę zbagatelizować wezwanie wysłane przez Komendanta Straży Miejskiej?"

Odpowiedź prawnika: Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Zgodnie z ustawą kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia poza Policją, do stosowania postępowania mandatowego uprawnieni są między innymi funkcjonariusze organów, dla których uprawnienia te wynikają z ustaw szczególnych oraz funkcjonariusze organów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli uprawnienie dla funkcjonariuszy określonego organu do nakładania grzywien wynika z innej ustawy, a ustawa ta nie określa wykroczeń, do których stosuje się postępowanie mandatowe, zakres wykroczeń, za które można nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, określa, w drodze rozporządzenia, właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Rozporządzenie to ma jednocześnie określać warunki i sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Na podstawie ustaw szczególnych uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego mają strażnicy straży gminnych (miejskich). Zgodnie z tą ustawą strażnik wykonując swoje zadania ma prawo do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

 1. schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

 2. stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu,

- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2.

Z uregulowania tego wynika, że Straż Miejska jest uprawniona do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym. Rodzaje wykroczeń zaś określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Do wydania tego rozporządzenia Minister miał delegację w art. 95 par. 4 ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z nim strażnicy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń (przekroczenie prędkości – jako nie stosowanie się do znaku drogowego) - w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w mocy na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 i Nr 26, poz. 230).

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z urządzeń tych (fotoradarów) mogą korzystać Policja, Straż Graniczna, organy celne i w ograniczonym zakresie Żandarmeria Wojskowa. W ustawie nie ma mowy o posługiwaniu się radarami i fotoradarami przez strażników miejskich. Robią to oni na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przepisy uprawniające określone podmioty do podejmowania wobec obywateli prawem przewidzianych czynności winny być przepisami rangi ustawowej, nie zaś przepisami umiejscowionymi w aktach wykonawczych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jednocześnie potwierdziło, że przepisy dotyczące korzystania przez Straż Miejską z radarów i fotoradarów są niejasne. Nie oznacza to jednak, że kierowcy mogą liczyć na zwrot pieniędzy za zapłacone mandaty.

Reasumując nie można bagatelizować sprawy otrzymania mandatu. Przepisy są wprawdzie niejasne i można je kwestionować w postępowaniu przed sądem. Wiąże się to jednak z odmową przyjęcia mandatu. Postępowanie takie może być wieloinstancyjne, gdy sąd w danej instancji nie podzieli przedstawionego poglądu i nie poweźmie wątpliwości.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Tomasz 2011-12-14 14:51:45

  co to za termin i czego dotyczy " data ujawnienia czynu" ??? jest to data dokonania rejestracji wykroczenia czy data otrzymania wezwania??

 • jan 2011-12-01 21:49:32

  witam, dostałem mandat z fotoradaru na swoje nazwisko, na zdjęciu jakiś obcy człowiek, prawdopodobnie poprzedni właściciel, bo data widnieje z tego czasu gdy jeszcze on był posiadaczem pojazdu,..wysłałem ksero umowy do straży miejskiej z wyjaśnieniem,...dziś przyszło mi pismo z sadu do zapłaty,..gdzie najlepiej sie odwołać??

 • iwona migda 2009-09-18 18:07:20

  witam wlasnie dzis 18-09-2009 przyszlo pismo z wydz infrastruktury miasta Krakowa na moj stary adres zameldowania, gdzie juz dawno nie mieszkam, ze w 2004 roku mialam jakies 3-4 mandaty za nieuprawnione parkowanie w strefie A w Krakowie. czy nie za pozno to pismo zostalo wyslane? chyba te mandaty ,o ile mozna je tak nazywac,ulegly przedawnieniu?nadmienie,ze nie mialam ich za szyba,ani nie dostalam do reki papieru,ani zadnego monitu wczesniej. co z tym fantem zrobic? z powazaniem z gory dziekuje za odpowiedz


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika