Naruszenie porządku publicznego

Pytanie:

Proszę o odpowiedź co do treści: art. 54 par. 1 KW oraz art. 56a kpw - w związku z otrzymanym pismem, w którym zostały przytoczone powyższe artykuły.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 54 Kw "Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany". Art. 56 a Kpw "Jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w art. 27 (pokrzywdzony nie może samodzielnie wnieść wniosku o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy), osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego na niewniesienie wniosku o ukaranie".

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: