e-prawnik.pl Porady prawne

Naruszenie praw autorskich

Pytanie:

Jakie roszczenia przysługują twórcy w razie naruszenia jego praw autorskich?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Naruszenie praw autorskich

Gdyby doszło do naruszenia praw autorskich, to uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

-zaniechania naruszania,

-usunięcia skutków naruszenia,

-naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione -trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na

korzystanie z utworu,

-wydania uzyskanych korzyści.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ