Nazwisko dziecka kobiety niezamężnej

Pytanie:

Czyje nazwisko nosić będzie dziecko urodzone przez kobietę niezamężną? Nazwisko ojca czy matki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dziecko, co do którego nie zachodzi domniemanie, że pochodzi ono od męża matki, nosi nazwisko matki. Jednakże jeżeli rodzice dziecka zawrą związek małżeński po urodzeniu się dziecka, dziecko może nosić nazwisko ojca (wymagana jest wówczas zmiana nazwiska). Podobnie, gdy nastąpi uznanie dziecka, dziecko będzie nosić nazwisko ojca, chyba że ten, za zgodą osób, których zgoda jest wymagana dla ważności uznania dziecka, złoży oświadczenie przy uznaniu, że dziecko będzie nosić nazwisko matki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

aga

19.8.2013 23:16:6

Re: Nazwisko dziecka kobiety niezamężnej

dziecko nosi nazwisko matki lub ojca i to matka decyduje czyje nazwisko będzie nosiło jej dziecko...a w związku małżeńskim również dzieci noszą nazwisko matki lub ojca ewentualnie podwójne tylko podpisują takie oświadczenie przed zawarciem związku. dziecko noszące nazwisko matki musi mieć oczywiście w akcie wpisane kto jest jego ojcem tak jak ma również wpisaną matkę...


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: