Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Pytanie:

"Co należy zrobić, jeśli w umowie znajdują się klauzule umowne niedozwolone? Czy wtedy ważność traci cała umowa?"

Odpowiedź prawnika: Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Jeśli umowa, zawiera niedozwolone postanowienia to - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - takie klauzule nie wiążą stron z mocy prawa. W takim przypadku, konsument będzie mógł uchylić się od niedozwolonych postanowień.
Nie stanowi to jednak o nieważności całej umowy, a jedynie konkretnych postanowień. W takim przypadku zastosowanie znajdą ogólne przepisy Kodeksu cywilnego (lub w przypadku właściwości sądu - Kodeksu postępowania cywilnego).
Aby uznać konkretne postanowienie umowne jako klauzulę niedozwoloną, musi zostać przeprowadzone odpowiednie postępowanie. Powództwo w sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego rozdziału może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Powództwo może wytoczyć także organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika