Nieodpłatne przekazanie towarów a WDT

Pytanie:

Spółka wysłała nieodpłatnie towary do kontrahenta z UE - podatnika (płatnika) VAT UE. Jak taką dostawę wykazać w deklaracjach? Jaką stawkę VAT zastosować i jaką kwotę przyjąć jako podstawę opodatkowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oznacza wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności opodatkowanych, na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 13 ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku przekazania kontrahentowi towarów nieodpłatnie (np. prezentów o niewielkiej wartości lub próbek) nie dochodzi w ogóle do dostawy towarów. Tym bardziej nie wystąpi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Tak więc w deklaracji VAT nie pojawi się żaden obrót z tego tytułu. Tak: D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Eksport-import i transakcje wewnątrzwspólnotowe. Opodatkowanie, Wrocław 2004, s. 68.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ja

14.2.2014 13:49:24

Re: Nieodpłatne przekazanie towarów a WDT

co za głupota


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.11.2006

  Przekazanie i zużycie towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy a VAT

  Obecne brzmienie przepisów oznacza, że wszelkie przekazanie przez podatnika towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu. Ponieważ przekazanie towarów (...)

 • 24.5.2004

  Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

  Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem w (...)

 • 17.1.2013

  Świadczenia nieodpłatne

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem od osób prawnych jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jednym z rodzajów przychodów podlegających opodatkowaniu (...)

 • 4.12.2012

  Zmiany VAT 2013

  W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Niektóre z proponowanych tam rozwiązań wejdą w życie z dniem (...)

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)