Nieściągalna wierzytelność a koszty

Pytanie:

W 2000r. podpisałem pożyczkę pracownicy z Funduszu Socjalnego. Pracownica została zwolniona i nie spłaciła pożyczki. Zaległe raty pracodawca potrącił z mojego wynagrodzenia. Komornik nie może ściągnąć wierzytelności, bo nie ma z czego. Czy kwotę wierzytelności wraz z odsetkami i kosztami komornika mogę odliczyć od podatku od osób fizycznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. W przypadku więc gdy wierzytelność ta została zarachowana jako przychód należny a jej nieściągalność została uprawdopodobniona będzie można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych, .

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Niezapłacona należność jako koszt uzyskania przychodu

  Zgodnie z art. 16 ust.1  pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, (...)

 • Ulga na złe długi

  Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej VAT) umożliwia odzyskanie podatku należnego związanego z nie zapłaconymi wierzytelnościami. Instytucja ta, potocznie zwana „ulgą za złe długi”, (...)

 • Wstępne zgromadzenie wierzycieli

  Jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli obecnych jest co najmniej połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych (...)

 • Wierzytelności nieściągalne, a koszty uzyskania przychodu

  Za koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 podatku dochodowego od osób fizycznych(dalej PIT), uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia (...)

NA SKÓTY