Niespłacenie długu przez wierzyciela a weksel.

Pytanie:

"Pożyczyłem mojemu znajomemu gotówkę w wysokości 12 tys złotych. Termin realizacji weksla mija 31.04.2015. Niestety mój znajomy mi nie zapłacił. Co mam zrobić w takim przypadku? Czy należą mi się odsetki? "

Odpowiedź prawnika: Niespłacenie długu przez wierzyciela a weksel.

 

Opinia prawna
Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz odpowiedź na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy d dnia z 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 Nr 37 Poz. 282), ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. Poz. 101) – dalej k.p.c. , poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.
Zgodnie z przepisem art. 101 prawa wekslowego:
Art. 101. Weksel własny zawiera:
1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) oznaczenie terminu płatności;
4) oznaczenie miejsca płatności;
5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
7) podpis wystawcy wekslu.
Dokument, który został przedstawiony w niniejszej opinii, bez wątpienia jest wekslem własnym, zawiera bowiem wszystkie elementy o jakich mowa w przepisie art. 101 ustawy prawo wekslowe.
Art. 103 wskazuje natomiast przepisy o wekslu trasowanym, które na zasadzie analogii stosuje się do weksla własnego. Jednym z wymienionych przepisów jest przepis dotyczący płatności weksla.
Odsetki
Jak wynika z art. 38 ustawy prawo wekslowe, posiadacz wekslu, płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu, powinien przedstawić go do zapłaty bądź w pierwszym dniu, w którym można wymagać zapłaty, bądź w jednym z dwóch następnych dni powszednich.
Przedstawienie wekslu w izbie rozrachunkowej jest równoznaczne z przedstawieniem do zapłaty.
W oparciu o powyższy przepis Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, które ma duże znaczenie w Pana sprawie:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 listopada 2004 r. (I CK 224/2004): w zakresie roszczenia o odsetki należne od wystawcy weksla własnego jego wierzycielowi, posiadaczowi weksla, skutkiem nieprzedstawienia weksla do zapłaty domicyliatowi jest jedynie to, że odsetki należą się dopiero od dnia, w którym wystawca weksla mógł faktycznie dokonać oględzin weksla i ustalić, czy jest zobowiązany do jego zapłaty. Domicyliat jest bowiem tylko osobą, w której miejscu zamieszkania weksel ma być płatny i prawo wekslowe nie przewiduje szczególnych skutków przedstawienia mu lub nieprzedstawienia weksla do zapłaty.

 

Powyższe wskazuje więc, że odsetki od sumy wekslowej (związane oczywiście z opóźnieniem w płatności tejże sumy) mogą być liczone dopiero od dnia przedstawienia weksla jego wystawcy do wykupienia. Prosimy pamiętać, że są to odsetki za opóźnienie – nie odsetki umowne z tytułu pożyczki – te powinny być uwzględnione w treści weksla.

W związku z powyższym, powinna Pani wezwać wystawcę weksla do jego „wykupienia” i określić miejsce, w którym może zapoznać się z wekslem i zapłacić sumę wekslową. Pismo powinno zostać wysłane do wystawcy listem poleconym, najlepiej ZPO (za potwierdzeniem odbioru). Z chwilą upływu terminu do zapoznania się z wekslem, można liczyć odsetki od sumy wekslowej, za opóźnienie w jej płatności. W braku wezwania, jeśliby dochodził Pan wierzytelności w sądzie, odsetki naliczane byłyby mniej więcej od dnia 14 po doręczeniu pozwu (14 dni to termin na zapoznanie się wystawcy z wekslem w sądzie). Dlatego też wezwanie jest tak ważne. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika