Nowe dowody w sprawie o alimenty

Pytanie:

Odbywa się proces o podwyższenie alimentów. Czy strona w jego trakcie może przedstawić nowe dowody, nie ujęte w pozwie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak, co do zasady w procesie o alimenty zgodnie z art. 217 kpc strona może aż do zamknięcia rozprawy (czyli do zakończenia ostatniej rozprawy przed ogłoszeniem wyroku) przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej. Sąd pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki. Co ważne, sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Ponadto, jeśli późniejsze powołanie dowodów jest w szczególności wynikiem taktyki procesowej zmierzającej do wydłużenia postępowania, to sąd może obciążyć taką stronę kosztami, stosownie do art. 103 kpc:

Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem. Przepis ten dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.

Są to jednak sytuacje wyjątkowe.

Jeśli możliwość lub potrzeba powołania dowodu pojawiła się później lub teraz dopiero pomyślał/a Pan/Pani o pewnym dowodzie, lub po prostu wcześniej nie wiedział/a Pan/Pani jakie dowody powołać, może to uzupełnić teraz bez większych obaw. Sąd uwzględni je, o ile nie uzna, że są spóźnione. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Dochodzenie zaległych alimentów

  Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania (...)

 • Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

  Przepisy rozporządzenia fakturowego uznają za faktury VAT pewne specyficzne dokumenty. Wszystkie te dokumenty przedstawiamy poniżej. Za faktury VAT uznaje się m.in. rachunki, o których mowa w art. (...)

 • Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji ZUS

  Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta przez parlament - określa zasady weryfikacji decyzji (...)

 • Kiedy e-dowody? Rozporządzenie do ustawy o e-dowodach

  Planuje się, że nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. Wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego, które pozwolą zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, (...)

NA SKÓTY