Nowe zasady prawa do emerytury

Pytanie:

"Do tej pory warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń emerytalnych było rozwiązanie wszystkich stosunków pracy w jakich wnioskujący o emeryturę pozostaje, z możliwością ich ponownego nawiązania po uzyskaniu prawa do świadczeń emerytalnych. Parę dni temu spotkałam się w radio z informacją, że w tym roku zniknął/zniknie (nie słyszałam wyraźnie) ten obowiązek i uzyskanie prawa do świadczeń emerytalnych będzie możliwe bez konieczności rozwiązania wszystkich stosunków pracy. Proszę o informację czy taka zmiana prawa faktycznie miała/ będzie miała miejsce i o podanie stosownych przepisów. Czy istnieje możliwość nabycia praw emerytalnych bez rozwiązania wszystkich stosunków pracy przez kobietę co najmniej 60 letnią, która przepracowała co najmniej 25 lat?"

Odpowiedź prawnika: Nowe zasady prawa do emerytury

Rzeczywiście, od dnia 8 stycznia 2009 roku obowiązuje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, która uchyliła przepis art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis ten stanowił, iż prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Aktualnie nie ma więc obowiązku rozwiązywania stosunku pracy przez emeryta w celu uzyskania świadczeń. Emeryt może więc otrzymywać świadczenie z FUS i jednocześnie pracować.

W zakresie drugiego pytania należy wskazać, iż jeżeli kobieta nabyła uprawnienie do świadczenia emerytalnego spełniając przewidziane ustawą warunki (wiek, okresy składkowe i nieskładkowe) to będzie mogła otrzymywać świadczenie bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika