Nowe zasady prawa do emerytury

Pytanie:

Do tej pory warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń emerytalnych było rozwiązanie wszystkich stosunków pracy w jakich wnioskujący o emeryturę pozostaje, z możliwością ich ponownego nawiązania po uzyskaniu prawa do świadczeń emerytalnych. Parę dni temu spotkałam się w radio z informacją, że w tym roku zniknął/zniknie (nie słyszałam wyraźnie) ten obowiązek i uzyskanie prawa do świadczeń emerytalnych będzie możliwe bez konieczności rozwiązania wszystkich stosunków pracy. Proszę o informację czy taka zmiana prawa faktycznie miała/ będzie miała miejsce i o podanie stosownych przepisów. Czy istnieje możliwość nabycia praw emerytalnych bez rozwiązania wszystkich stosunków pracy przez kobietę co najmniej 60 letnią, która przepracowała co najmniej 25 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście, od dnia 8 stycznia 2009 roku obowiązuje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, która uchyliła przepis art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis ten stanowił, iż prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Aktualnie nie ma więc obowiązku rozwiązywania stosunku pracy przez emeryta w celu uzyskania świadczeń. Emeryt może więc otrzymywać świadczenie z FUS i jednocześnie pracować.

W zakresie drugiego pytania należy wskazać, iż jeżeli kobieta nabyła uprawnienie do świadczenia emerytalnego spełniając przewidziane ustawą warunki (wiek, okresy składkowe i nieskładkowe) to będzie mogła otrzymywać świadczenie bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY