Obecność na rozprawie o podwyższenie alimentów

Pytanie:

"Czy na rozprawie o podwyższenie alimentów na sali sądowej dopuszczalne jest przebywanie innych osób oprócz powódki i pozwanego? Czy może w rozprawie uczestniczyć obecna żona pozwanego, która może poświadczyć niektóre fałszywe twierdzenia powódki?"

Odpowiedź prawnika: Obecność na rozprawie o podwyższenie alimentów

Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania cywilnego rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jawność rozpoznawania spraw przejawia się w tym, że strony i uczestnicy postępowania, wezwane osoby i publiczność mają prawo brać udział w posiedzeniach sądu, na których sprawa jest rozpatrywana. Jawność wobec uczestników postępowania i szerokiej publiczności jest założeniem w postępowaniu cywilnym.

Sąd może zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych na wniosek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie. Przy czym nie wydaje się, aby żona pozwanego nie mogła w nim uczestniczyć. Zwłaszcza, że może być ona pełnomocnikiem pozwanego. Poza tym żona może występować w charakterze świadka.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika