e-prawnik.pl Porady prawne

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Pytanie:

Kogo można objąć swoim tytułem ubezpieczenia zdrowotnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ubezpieczony powinien objąć swoim tytułem ubezpieczenia nieubezpieczonych członków swojej rodziny. Zakres pojęcia „członek rodziny” wskazuje sama ustawa

Art.5.Użyte w ustawie określenia oznaczają:

3)członek rodziny - następujące osoby:

a)dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

b)małżonka,

c)wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY