Obmiar powierzchni w mieszkaniu spółdzielczym

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, czy definicję "powierzchni użytkowej" lokalu mieszkalnego oraz sposób obmiaru tej powierzchni według art. 2 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów należy stosować do obliczenia powierzchni spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego? Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ustalić inny sposób obmiaru powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego? Nadmieniam, że rzeczoznawca, któremu zleciłem obmiar, określił powierzchnię lokalu mieszkalnego wg PN-ISO 9836, a zarząd spółdzielni mieszkaniowej stoi na stanowisku, że obowiązuje norma PN-70/B-02365, gdyż budynek został oddany do użytku w czasie obowiązywania tej normy. Faktem jest, że wyliczenia różnią się. Kto ma rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poglądy znawców prawa spółdzielczego dotyczące zasad obmiaru powierzchni mieszkań do których przysługuje lokatorowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu różnią się znacznie między sobą. Wg E. Bończak-Kucharczyk zasady obmiaru przewidziane w ustawie o ochronie praw lokatorów stosuje się nie tylko do najmu, lecz także do pozostałych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, tj. do wszystkich lokali mieszkalnych objętych ustawą o ochronie praw lokatorów. Natomiast zdaniem A. Gola, L. Myczkowskiego, przy ustalaniu zasad obmiaru należy mieć na uwadze swoistość stosunków spółdzielczych, a w szczególności fakt, iż członkowie spółdzielni są współwłaścicielami jej majątku. Autorzy uznają więc, że zasady obmiaru stosowane dotychczas przez spółdzielnie nie powinny ulec zmianie z momentem wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatorów. W tej materii wypowiadał się swego czasu Sąd Najwyższy, stwierdzając w orzeczeniu z dnia 4 września 1973 r. (III CRN 169/73), że należy zachować jednolitą miarę dla wszystkich lokali objętych jednym rozliczeniem wydatków. Wydaje się więc, że w całym budynku powinny być zachowane jednolite zasady obmiaru i jednolite normy, po to, by uniknąć rozbieżności pomiędzy traktowaniem poszczególnych członkami spółdzielni zamieszkujących jeden budynek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: