Alimenty w naturze zamiast pieniędzy

Pytanie:

Sąd na pierwszej rozprawie rozwodowej orzekł o płaceniu alimentów na dzieci. Matka dzieci co widzę na co dzień, znaczną część tych środków przeznacza na swoje własne potrzeby. Dzieci w większym stopniu i tak są pod moją opieką. Zagospodarowuję im czas wolny poprzez organizację we własnym zakresie i za moje fundusze różnego typu wyjazdów za miasto w celach krajoznawczo-poznawczych. Czy w związku z powyższym mogę potrącać z alimentów pewną kwotę jako zadośćuczynienie poniesionych kosztów? Czy muszę to udokumentować? Czy taki sposób dysponowania środkami pieniężnymi przez matkę moich dzieci może być argumentem w sądzie o to aby obniżyć alimenty lub część tej kwoty zamienić w świadczenie wypełniane w naturze? Ponadto planuję wyjazd z dziećmi nad morze, co również pochłonie część mojego budżetu. Czy w związku z tym mogę alimenty wypłacić w niepełnej kwocie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd na rozprawie rozwodowej rozstrzyga kwestie władzy rodzicielskiej, orzeka o kosztach ponoszenia kosztów utrzymania wspólnych małoletnich dzieci oraz o osobistych kontaktach z dzieckiem rodzica, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej. Skoro więc sąd zasądził pewną kwotę jako alimenty na rzecz dziecka, nie może Pan samowolnie decydować jaką kwotę i w jakiej formie (w gotówce lub w naturze) przekaże Pan dziecku. Koszty związane z osobistą stycznością Pana z dzieckiem nie można uznać za kwotę zaliczaną na poczet alimentów. Również koszty związane z pobytem Pana wraz z dziećmi nad morzem, czy inne wakacyjne wyjazdy nie mogą zostać potrącone z kwoty należnej dziecku z tytułu alimentów.

Alimenty orzeczone na rzecz dziecka powinny być wydatkowane na pokrycie uzasadnionych potrzeb dziecka. Sam fakt przekazywania alimentów do rąk byłej małżonki nie daje jej prawa do dowolnego decydowania o celu na jaki przeznaczy przekazaną kwotę. Przeznaczanie kwot przekazanych byłej małżonce w formie alimentów niezgodnie z celem dla którego zostały orzeczone, będzie stanowiło niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej. Powinien Pan o tym fakcie powiadomić sąd rodzinny, który może zobowiązać rodzica do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi lub powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej drugiemu z rodziców.

Należy jednak pamiętać o trudnościach dowodowych związanych z wykazaniem, że środki przekazane przez Pana dla dziecka przeznaczane są na potrzeby byłej małżonki. Z chwilą przekazania środków pieniężnych małżonce następuje ich połączenie z ogółem praw i obowiązków majątkowych małżonki, a następnie z tego majątku pokrywane są koszty utrzymania wspólnych małoletnich dzieci, na rzecz których orzeczone zostały alimenty. Aby udowodnić niewłaściwe wykorzystywanie kwoty pochodzącej z alimentów musiałby Pan wykazać, że kwoty przeznaczane na utrzymania Pana byłej małżonki są wygórowane i odbywa się to kosztem uzasadnionych potrzeb wspólnych małoletnich dzieci, na rzecz których orzeczone zostały alimenty.

Niewłaściwe wykorzystywanie kwot pochodzących z przekazanych przez Pana alimentów nigdy nie będzie stanowiło podstawy dla obniżenia wysokości zasądzonych alimentów. Tak jak już wspomnieliśmy na wstępie, alimenty zasądzone na rzecz dziecka przeznaczone są na pokrycie uzasadnionych potrzeb dziecka i tylko zmniejszenie uzasadnionych potrzeb dziecka, bądź obniżenie możliwości zarobkowych obowiązanego małżonka może stanowić podstawę do obniżenia wysokości zasądzonych alimentów.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2011

  Jak ustalić przychód pracownika ze świadczeń w naturze?

  Ustalenie wysokości przychodu pracownika jest potrzebne dla prawidłowego wyliczenia jego zobowiązania podatkowego. Za przychody ze stosunku pracy uważa się między innymi wartość pieniężną świadczeń (...)

 • 28.9.2018

  Zniesienie współwłasności - Jak znieść współwłasność?

  Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, (...)

 • 16.5.2016

  Dochodzenie zaległych alimentów

  Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również (...)

 • 15.11.2017

  Więźniowie chętni do pracy

  Program „Praca dla więźniów” przynosi spektakularne efekty. Wśród skazanych zdolnych do pracy poziom zatrudnienia wynosi 83%. Przed wdrożeniem programu pracowało 36% (...)

 • 25.2.2014

  Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

  Alimenty są to świadczenia należne od określonych członków rodziny osobom, które potrzebują pomocy materialnej, ponieważ nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Komu i od kogo (...)