Obowiązek podatkowy a świadczenie usług ciągłych

Pytanie:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u podatników świadczących usługi ciągłe, np. u operatorów telewizji kablowej? Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wpłaty abonamentu, czy z upływem terminu określonego w umowie? Czy należy płacić VAT od tych, którzy rzeczywiście uiścili opłatę, czy od wszystkich abonentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy VAT, obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych (a więc także usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU 64.20.30) powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu tych usług. Tym samym w przypadkach, gdy z abonamentem została zawarta umowa określająca upływ termin płatności (czyli w ogromnej większości przypadków) obowiązek podatkowy powstaje z upływem tego właśnie momentu. Nie ma przy tym znaczenia fakt kiedy usługobiorca uiści abonament (w szczególności – wcześniejszej uiszczenie abonamentu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego wcześniej) ani fakt czy usługobiorca uiści abonament (mimo braku zapłaty obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności). Odnośnie drugiej części pytania należy wyjaśnić, iż fakt, że usługobiorca nie uiści w omawianym przypadku opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na obowiązek odprowadzenia należnego podatku VAT. Termin zapłaty podatku jest ściśle powiązany z powstaniem obowiązku podatkowego, a ten, jak zostało powyżej wskazane, powstaje niezależnie od tego czy abonament zostanie uiszczony czy też nie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY