Obowiązek sądu zawiadomienia o przestępstwie

Pytanie:

"W procesie rodzinnym matka powódek składała fałszywe zeznania i na tej podstawie sąd wydał wyrok, kolejna instancja uchyliła wyrok, ale w tym postępowaniu pozwany złożył pismo procesowe dokumentujące popełnione przestępstwa fałszywych zeznań. Sędzia w tej sytuacji ma obowiązek złożenia doniesienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań. Jaki przepis mówi o tym, że sędzia ma obowiązek (powinien) donieść do Prokuratury zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o składaniu fałszywych zeznań w procesie sądowym?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązek sądu zawiadomienia o przestępstwie

Zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (takim przestępstwem jest składanie fałszywych zeznań), są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Można nadmienić, że sądy nie zawsze obowiązek ten realizują.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika