Obowiązek sądu zawiadomienia o przestępstwie

Pytanie:

"W procesie rodzinnym matka powódek składała fałszywe zeznania i na tej podstawie sąd wydał wyrok, kolejna instancja uchyliła wyrok, ale w tym postępowaniu pozwany złożył pismo procesowe dokumentujące popełnione przestępstwa fałszywych zeznań. Sędzia w tej sytuacji ma obowiązek złożenia doniesienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań. Jaki przepis mówi o tym, że sędzia ma obowiązek (powinien) donieść do Prokuratury zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o składaniu fałszywych zeznań w procesie sądowym?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązek sądu zawiadomienia o przestępstwie

Zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (takim przestępstwem jest składanie fałszywych zeznań), są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Można nadmienić, że sądy nie zawsze obowiązek ten realizują.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Janek 2020-04-26 16:46:59

    Co mozna zrobić jeśli sąd takiego obowiązku nie realizuje? Nie ma na to rady?

  • pepe22 2015-04-06 09:13:13

    Co mozna zrobić jeśli sąd takiego obowiązku nie realizuje? Czy mozna złożyć, gdzieś jakieś pismo, nie wiem poskarżyć się, żeby jednak podjCo można zrobić jeśli sąd takiego obowiązku nie realizuje? Czy można złożyć, gdzieś jakieś pismo, nie wiem poskarżyć się, żeby jednak sąd podjął działania, do których jest prawnie zobligowany.ął działania, do których jest prawnie zobligowany.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika