e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek stemplowania faktur VAT

Pytanie:

Klient odesłał fakturę VAT, twierdząc, że jest nieprawidłowo wystawiona. Czy istnieje obowiązek stemplowania faktur VAT wystawionych komputerowo z pełnymi danymi firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek stemplowania faktur VAT

15.9.2006

Przed 1 maja 2004 r. obowiązek podpisywania faktur przez obie strony transakcji wynikał wprost z przepisów o podatku od towarów i usług. W nowej ustawie o VAT (obowiązującej od 1 maja 2004 r.) oraz w aktach wykonawczych do niej takiego wymogu już nie ma. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, na fakturze należy podać tylko dane zbywcy i nabywcy. Ich podpisy - a tym bardziej pieczątki - nie są już wymagane. Ponadto szczegółową listę elementów jakie musi zawierać faktura zawiera § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wśród elementów, jakie musi zawierać faktura nie wskazuje się podpisów ani pieczęci. Natomiast konieczne jest, by faktura zawierała między innymi imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, oraz ich numery identyfikacji podatkowej.

Podsumowując, obecnie nie ma obowiązku podpisywania i ostemplowania faktur VAT zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę towaru lub usługi. Oczywiście nie ma przeszkód, aby faktury np. były podpisywane i stemplowane przez sprzedawcę, jeżeli jest to z jakichś względów wymagane przez nabywcę. Jednak obowiązku takiego nie ma.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ