Obowiązki rzecznika ubezpieczonych

Pytanie:

Jakie obowiązki nakłada na rzecznika ubezpieczonych ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym: Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych. Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych można określić jak „miękkie”. W każdym razie Rzecznik Ubezpieczonych nie posiada kompetencji do wyegzekwowania ustawowych obowiązków zakładu ubezpieczeń. Jednakże z uwagi na swój autorytet i pozycję ustrojową może skutecznie wywierać nacisk na zakład ubezpieczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Miliardy dodane do kont klientów w ZUS

  Ponad 200 mld zł przybyło klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ich kontach i subkontach w wyniku czerwcowej waloryzacji składek. Są klienci, którzy na waloryzacji zyskali ponad 100 (...)

 • Karta Praw Podatnika

  Zbiór podstawowych praw podatników, którym odpowiadają obowiązki organów podatkowych, zawiera projekt ustawy Karta Praw Podatnika. Wprowadzenie Karty za potrzebne uznaje Rzecznik (...)

 • Większe korzyści dla ubezpieczonych rolników

  Ruszyły ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa.

 • Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • Zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

  Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma służyć wzmocnieniu autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora (...)

NA SKÓTY