e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązki straży miejskiej

Pytanie:

Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązki straży miejskiej

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 10 ust. 1 u.s.g., straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań tych należy w szczególności czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym (art. 11 ust. 1 pkt 2 u.s.g.).

Potrzebujesz porady prawnej?