Ocena higieniczna a budowa wodociągu

Pytanie:

Na zlecenie urzędu gminy przeprowadzamy prace remontowe w stacji uzdatniania wody, która zasila wodociąg wiejski. W przypadku materiałów zamontowanych takich jak armatura, rurociągi itp. jest oczywisty wymóg posiadania na te materiały atestu wydanego przez Państwowy Zakład Higieny. Jednak przedstawiciel gminy żąda od nas dostarczenia oceny higienicznej zastosowanych materiałów wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, która prowadzi bezpośredni nadzór na tym obiektem. Składając prośbę o wydanie takiej oceny muszę załączyć atesty PZH materiałów zastosowanych w tej instalacji. Czy taka ocena higieniczna jest faktycznie wymagana, jeśli na materiały mamy atesty PZH, które są ważne i obowiązujące? Czy przedstawiciel urzędu gminy ma prawo żądać od nas takiej oceny, a jeśli tak to na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wymóg uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z przepisem § 18 ust. 1 niniejszej ustawy zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Ocena taka, jest wydawana na podstawie dokumentacji projektowej. Ustęp trzeci niniejszego art. wskazuje na wykaz dokumentacji niezbędnej do uzyskania opinii. Dokumentacja powyższa obejmuje:  

  • nazwę i adres obiektu lub elementu obiektu, gdzie zostanie zastosowany oceniany materiał lub wyrób używany do uzdatniania i dystrybucji wody; 
  • rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów; 
  • określenie miejsca i przeznaczenia zastosowania materiałów, wyrobów, preparatów używanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody; 
  • w przypadku produktów biobójczych także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu z określonym zakresem jego stosowania. 


Przepis ten daje więc podstawę do domagania się przez przedstawiciela urzędu gminy do przedłożenia mu takiego dokumentu. Jak wiadomo sprawy z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę należą do zadań własnych gminy. Wykonując ten obowiązek i w oparciu o przepisy w/w rozporządzenia, przedstawiciel gminy jest uprawniony do żądania przedstawienia dokumentu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY