Ochrona niezarejestrowanych wzorów przemysłowych

Pytanie:

Jaka ochrona przysługuje niezarejestrowanemu wzorowi przemysłowemu na podstawie instytucji wspólnotowych znaków towarowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W Unii Europejskiej funkcjonuje instytucja wspólnotowych znaków towarowych wprowadzona Rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Wzór wspólnotowy ma jednolity charakter. Jego skutek jest jednakowy w całej Wspólnocie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 wzór jest chroniony:

a) jako „niezarejestrowany wzór wspólnotowy”, jeżeli jest udostępniany publicznie w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu;

b) jako „zarejestrowany wzór wspólnotowy”, jeżeli został zarejestrowany w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu.

Wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: