Ochrona niezarejestrowanych wzorów przemysłowych

Pytanie:

Jaka ochrona przysługuje niezarejestrowanemu wzorowi przemysłowemu na podstawie instytucji wspólnotowych znaków towarowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W Unii Europejskiej funkcjonuje instytucja wspólnotowych znaków towarowych wprowadzona Rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Wzór wspólnotowy ma jednolity charakter. Jego skutek jest jednakowy w całej Wspólnocie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 wzór jest chroniony:

a) jako „niezarejestrowany wzór wspólnotowy”, jeżeli jest udostępniany publicznie w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu;

b) jako „zarejestrowany wzór wspólnotowy”, jeżeli został zarejestrowany w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu.

Wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Dzięki ustawie STIR możesz już sprawdzić swojego kontrahenta

  13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych - tzw. (...)

 • Od kiedy zmiana dowodów rejestracyjnych stanie się naszym koszmarem?

  Dowód rejestracyjny to w przypadku posiadacza pojazdu jak każdy wie niezbędny dokument. Bez niego nie można poruszać się tym środkiem lokomocji, choćby własnym. Tymczasem już od jakiegoś czasu (...)

 • Prawo własności przemysłowej poprawione

  Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych (...)

 • Wykazy podmiotów VAT

  Wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT ułatwiają przedsiębiorcom weryfikację rzetelności ich kontrahentów. Sprawdź, (...)

 • Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej

  Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie (...)

NA SKÓTY