Czy można upoważnić kogoś do odbioru dowodu osobistego?

Pytanie:

"Przebywająca na stałe poza granicami kraju córka zgubiła dowód osobisty. Przyleci na parę dni do Polski złożyć dokumenty na nowy dowód oraz aby upoważnić mnie pełnomocnictwem notarialnym do różnych czynności prawnych w jej zastępstwie. Czy jedną z tych czynności może być odbiór dowodu osobistego? "

Odpowiedź prawnika: Czy można upoważnić kogoś do odbioru dowodu osobistego?

Zgodnie z Art. 30 Ustawy o dowodach osobistych, może Pani odebrać dowód osobisty córki na podstawie Pełnomocnictwa szczególnego, w przypadku:

 • choroby 
 • niepełnosprawności
 • lub innej niedającej się pokonać przeszkody 

Stałe przebywanie Pani córki za granicą jest taką przeszkodą. 

Odbiór dowodu na podstawie pełnomocnictwa, co trzeba zrobić

 1. Wniosek o dowód musi zostać złożony przez pani córkę osobiście
 2. Pani córka musi sporządzić na Panią pełnomocnictwo szczególne
 3. Osoba ubiegająca się  (pani córka) o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
 4. Pełnomocnik zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa szczególnego, tj. do odbioru dowodu osobistego oraz okazania dotychczasowego dowodu mocodawcy (o ile nie została wcześniej zgłoszona jego utrata) oraz swojego dowodu osobistego.

Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego

Pełnomocnictwo szczególne to rodzaj pełnomocnictwa, które upoważnia pełnomocnika do dokonania konkretnej czynności prawnej. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. 

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko mocodawcy i pełnomocnika,
 • adres zamieszkania mocodawcy i pełnomocnika,
 • numer dowodu osobistego mocodawcy,
 • pełna treść czynności, do której pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą i podpisem mocodawcy.

Wzór pełnomocnictwa szczególnego do odbioru dowodu osobistego

Oto przykładowy wzór pełnomocnictwa szczególnego do odbioru dowodu osobistego:

Pełnomocnictwo szczególne

Ja, niżej podpisany/a, [imię i nazwisko mocodawcy] [adres zamieszkania mocodawcy] [numer dowodu osobistego mocodawcy]

upoważniam niniejszym [imię i nazwisko pełnomocnika] [adres zamieszkania pełnomocnika]

do odbioru w moim imieniu dowodu osobistego, który został wydany w dniu [data wydania dowodu osobistego] przez Urząd Miasta [nazwa miasta].

Pełnomocnictwo to jest udzielone na czas nieokreślony i może zostać odwołane przeze mnie w dowolnym momencie.

[miejscowość, data] [podpis mocodawcy]Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Leslaw 2022-09-24 09:52:55

  dowod powinien przyjsc do domu za pomoca Poczty Polskiej

 • Kropek 2022-04-14 11:00:55

  Witam a nie da się odebrać dowodu osobistego w ambasadzie?

 • Zbigniew 2021-09-14 11:35:52

  Chciałem zapytać czy jeśli przebywam za granicą i złożyłem wniosek o dowód osobisty online czy może go siostra odebrac jeśli upoważnienie ja pisemnie do odbioru dowodu osobistego

 • @ 2012-05-01 13:42:11

  Pocztą za potwierdzeniem i zwrotem formularza!!! Urzędasom nie chce się zajmować doręczeniami,bo są wygodni a czas obywatela mają gdzieś.Samorządy tolerują taką niemoc.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika